Dagopvang

Wij bieden de kinderen de mogelijkheden om op te groeien tot evenwichtige mensen die hun talenten kunnen ontplooien. Daarnaast leren wij hun respect te hebben voor andere mensen, stimuleren zelfstandigheid en geven aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling. Tevens proberen wij het kind normen en waarden aan te leren, met emoties om te gaan en regels consequent te hanteren.

Wij gaan er vanuit dat de individuele aanleg van het kind en de invloed van de omgeving samen bepalend zijn voor zijn/haar ontwikkeling. Deze wisselwerking tussen de thuissituatie en opvang is dus belangrijk. We zullen daarom de thuissituatie en de opvang zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Om een goede individuele ontwikkeling van het kind te waarborgen, is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig. Door middel van begeleiding, ondersteuning en stimulering van het kind in een harmonieuze sfeer zorgen wij daarvoor.

De leveringsvoorwaarden en tarieven voor kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn hieronder te downloaden.

Kindcentrum Ichthus biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!