Tussenschoolse opvang

We bieden tussenschoolse opvang. Hierbij worden de kinderen tussen de middag opgevangen door 'overblijfouders' die allemaal geschoold zijn.

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Jossica Lassche via mail tsoichthus@accrete.nl of telefonisch via 06 - 22 88 72 74

Kindcentrum Ichthus biedt passend onderwijs
op de basisschool!