Stichting Sampark

Inleiding

In februari 2020 is een groep leerkrachten en directeuren van Stichting Accrete naar India geweest om kennis te maken met de scholen van de Stichting Sampark. Het doel van deze reis was het opzetten van een verbinding tussen deze scholen in India en 4 (6) scholen van de Stichting Accrete.

Het strategisch beleidsplan van Accrete is verkort verwoord in een poster met de titel: ‘Expeditie Accrete’. Onder het kopje ‘verantwoord op reis’ staat de tekst: ‘We denken niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Tijdens onze expeditie leggen we binnen en buiten de kindcentra verbinding met de maatschappij’. Bij deze woorden past de verbinding die we aangaan met de scholen in India.

Dit document is een verantwoording van de reis die we gemaakt hebben. We starten met feitelijke gegevens over de betrokkenen, het programma van de reis, de doelstellingen en de betrokken scholen van de Stichting Sampark.

Vervolgens worden betrokken partijen geïntroduceerd te weten de Venture group, Stichting Sampark, V-Access en Stichting Accrete. Samen met de tijdlijn geeft dit inzicht in de weg die geleid heeft tot deze samenwerking. Aan deze samenwerking wordt dan ook woorden gegeven.

Een belangrijk deel van dit document is de beschrijving van de opbrengsten van deze reis. Allereerst het model van de samenwerking zoals we die nu voor ogen hebben en ook de planning tot aan februari 2021. In de bijlage is een impressieverslag opgenomen – in het Nederlands en in het Engels – van de bijeenkomst die geleid heeft tot het model en de concrete plannen voor het komende jaar.

Wij wensen u veel leesplezier.

Kindcentrum Ichthus biedt passend onderwijs
op de basisschool!