Dit biedt ons basisonderwijs

Ichthus actueel

Kalender

Informatieavond ouders nieuwe kleuters

Open huis

Week van de oudergesprekken

Eerste rapport

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. Groep 3
  2. naar de fanfare in IJsselmuiden
Kindcentrum Ichthus biedt passend onderwijs
op de basisschool!